Всички категории

 • Всички категории
 • Бизнес
 • Детско-юношеска литература
 • Българска детска литература
 • Българска детска класика
 • Приказки
 • Световна детска литература
 • Световна детска класика
 • Стихове за деца
 • Тийн литература
 • Езотерика, Духовни учения
 • Астрология
 • Медицина и здраве
 • Книги за здравето
 • Психология
 • Приложна психология
 • Самопознание и самопомощ
 • Речници
 • Самоучители-разговорници
 • Учебна литература
 • Философия
 • Хоби и свободно време
 • Кулинарна литература
 • Хуманитарни науки
 • Журналистика
 • История
 • История на България
 • Обща световна история
 • Спомени и документи
 • Тайни и загадки
 • Художествена литература
 • Българска художествена литература
 • Биографична българска литература
 • Българска поезия
 • Българска проза
 • Публицистика, Есеистика
 • Разкази и новели
 • Романи и повести
 • Съвременна българска литература
 • Фантастика
 • Класика
 • Преводна литература
 • Европейска класика
 • Мисли и афоризми
 • Публицистика, Есеистика
 • Фантастика
 • Любовни романи
 • Трилъри
 • Световна проза

Политика за личните данни

Защита на личните данни. Конфиденциалност

Чл. 24 (1) Дружеството, като администратор на лични данни полага дължимата грижа за защита на личните данни на Потребителите, станали му известни при предоставяне на Услугите – предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за Потребителите на Портала единствено и само за целите, предвидени в закона и настоящите Общите условия.

(2) С приемането на настоящите Общи условия, Потребителят дава своето изрично съгласие личните му данни да бъдат обработвани и използвани от Дружеството за целите на директния маркетинг. Потребителят има право да възрази срещу обработването и използването на личните му данни за целите на директния маркетинг, като изпрати писмено съобщение до Дружеството на посочените адрес или електронен пощенски адрес за контакти sales@grammabooks.com

(3) Посредством своите потребителско име и парола, регистрираният Потребител има право на достъп до и поправка на своите лични данни в реално време чрез потребителския му профил.  

(4)  Дружеството се задължава да не разкрива никакви лични данни за Клиента на трети лица, държавни органи, търговски дружества, физически лица и други, освен в случаите, когато е получил, изричното писмено съгласие на Клиента, информацията е изискана от държавни органи или длъжностни лица, които според действащото законодателство са оправомощени да изискват и събират такава информация. търговецът е длъжен да предостави информацията по силата на закона.

Чл. 25. Дружеството полага дължимата грижа за защита на личните данни на клиентите, станали му известни при предоставяне на услугите-предмет на тези Общи условия. Дружеството може да използва информацията за личните данни на Потребителите единствено и само за целите, предвидени в тези Общи условия и в законодателството на Република България.

Прекратяване действията на настоящите Общи условия

Чл. 26. (1) Действието на настоящите Общи услови между страните се прекратява при настъпване на някое от следните обстоятелства:

а. преустановяване на дейността на Дружеството или прекратяване поддържането на www.grammabooks.com;

б. взаимно съгласие на страните за прекратяването;

в. други предвидени в закона случаи.

(2) Потребителят има право по всяко време по своя собствена преценка да спре ползването на предоставяните Услуги.

(3) При прекратяване на действието на настоящите Общи условия между Дружеството и Потребителя, Дружеството деактивира потребителския профил на Потребителя и заличава паролата му за достъп до него. Искането за прекратяване следва да бъде направено от регистрирания Потребител чрез изпращане на съобщение от адреса на регистрация или от нерегистрираните Потребители от адреса на Потребителя, направил покупката.    
  
Писмена форма

Чл. 27. Писмената форма се счита спазена с изпращане на съобщение на електронна поща (e-mail), натискане на електронен бутон на страница със съдържание, което се попълва или избира от Потребителя или отбелязване в поле (чек бокс) в www.grammabooks.com, доколкото изявлението е записано технически по начин, който дава възможност да бъде възпроизведено.

Настоящите Общи условия влизат в сила на 11.11.2015 г.

София, 11.11.2015 г.